Espoon‑Kirkkonummen Taksit EKT Ry

Espoon - Kirkkonummen Taksit EKT Ry on vuonna 1956 perustettu, alueensa taksiautoilijoita edustava yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueellaan luvanvaraista henkilöliikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien yhteistoimintaa, valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, toimia epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi sekä pyrkiä kehittämään alueensa taksiliikennettä yhä joustavammaksi, tehokkaammaksi ja parhaalla mahdollisella tavalla asiakaskuntaa palvelevaksi ja liikenteenharjoittajia tyydyttäväksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia ja erilaista virkistystoimintaa. Yhdistys neuvottelee viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhdistyksen tarkoitusta koskevista kysymyksistä sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä toimintaansa koskevissa asioissa.

Yhdistys on Suomen Taksiliitto Ry:n ja maakuntansa alueella toimivan alueyhdistyksen jäsen. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.